Sök

Från jordtipp till återvinningsanläggning

Årsskiftet 2012/2013 övertog Falu Energi & Vatten jordbearbetningsanläggningen intill återvinningscentralen på Ingarvet. Förhoppningen är att redan i höst påbörja tillverkning och försäljning av återvinningsprodukter.

Vid 

– Vi vill ta hand om marken och platsen på bästa tänkbara sätt ur miljösynpunkt och samtidigt erbjuda Falu kommuns invånare bra återvinningsprodukter och tjänster på ett enkelt och tillgängligt sätt, berättar Hanna Bergman, avfallschef på Falu Energi & Vatten.

Just nu pågår utveckling av anläggningen för att inom en snar framtid kunna starta tillverkning av jord och krossning av sten och betong. Vid besök hos återvinningscentralen på Ingarvet ska man enkelt kunna handla jord, grus och sand som är producerat av återvunnet material.
– Det är en naturlig utveckling av vår verksamhet. Vi har tidigare inte haft ytor för den här typen av verksamhet och det känns roligt att vi kan skapa nya möjligheter för återvinning av massorna vi tar emot, säger Hanna Bergman.

Anläggningen blir också en viktig kugge i hela Faluns utveckling. Med en lokal anläggning som kan hantera massor som uppstår vid byggprojekt i kommunen blir transporterna kortare.
– Det sparar pengar och ger minskad belastning på miljön, säger Hanna Bergman.