Sök

Världens första klimatpositiva datacenter byggs i Falun

Världens första klimatpositiva datacenter har nu börjat byggas i VM-staden Falun. Överskottvärmen kommer att värma stadens hus och centret blir också ett av världens 13 säkraste med högsta möjliga säkerhetsklassificering och en prestanda i världsklass. Bakom datacentret står Falu Energi & Vatten och entreprenörföretaget EcoDC AB.

ICT-sektorn (Information and communications technology) står för tio procent av världens elkonsumtion, varav datacenter utgör en stor del. Ett enda datacenter kan dra mer el än en medelstor stad och en stor del av energin används aldrig. Istället släpps den ut i atmosfären i form av värme, vilket bidrar till den lokala och globala uppvärmningen. I dag finns det över tre miljoner datacenter i världen och om bara fem år beräknas de släppa ut mer koldioxid än flyget.
– Den här utvecklingen innebär ett ökat behov av energi, vilket också påverkar miljön i hög grad. Den är dessutom starkt kostnadsdrivande, vilket kräver ett nytt sätt att tänka, säger Bengt Lindström, en av grundarna till entreprenörföretaget EcoDC AB, ett av företagen bakom affärsprojektet EcoDataCenter.

Världens första klimatpositiva datacenter
Datacentret kommer att kopplas in i Faluns energisystem som bland annat prisats av Global District Energy Award 2013 i New York som ett av världens bästa. På så sätt kommer överskottsvärmen från centrets servrar och IT-utrustning att värma Faluns fastigheter via kommunens fjärrvärmenät. Sommartid används spillvärmen från det lokala kraftvärmeverket för att driva maskinerna som kyler datacentret.
– Symbiosen mellan datacentret och vårt energisystem gör att vi kommer att minska utsläppen av koldioxid så mycket att datacentret över en årscykel får en positiv inverkan på miljön. Vi ansluter med andra ord datacentret till ett redan hållbart energisystem och tar vara på all energi. Det innebär att vi bygger världens första klimatpositiva datacenter, säger Bengt Gustafsson, VD på Falu Energi & Vatten.

Elen till datacentret kommer enbart från förnyelsebar energi: sol-, vind- och vattenkraft samt biobränsle.

Högsta säkerhet och prestanda
EcoDataCenter kommer även att uppfylla den högsta möjliga säkerhetsklassificeringen Tier IV, något bara tolv andra datacenter i världen når upp till. Det kommer också att ha en exceptionellt hög prestanda med en garanterad så kallad upptid på 100 procent. Genom EcoDC AB:s samarbete med energispecialisten Schneider Electric får EcoDataCenter tillgång till en bred portfölj med energieffektiva lösningar och produkter som passar perfekt för projektet.
– Vi lever i en tid då allt fler uppmärksammar datacenters kraftiga inverkan på miljön. Hög IT-säkerhet och prestanda är också allt mer avgörande faktorer för företag och organisationer. Därför är vi väldigt glada över att vara med och bygga det här banbrytande datacentret. Det ökande internetanvändandet och ”internet of things” bör inte ske på bekostnad av klimatet. EcoDatacenter visar vägen för grön data, säger Marc Nezet, sverigechef på Schneider Electric.

Grönare blir billigare
– Grönare betyder även billigare i det här fallet. Dels är EcoDataCenter betydligt energieffektivare än vanliga datacenter och dels innebär integreringen med fjärrvärme- och fjärrkylenätet att energi som vanligtvis går till spillo tas tillvara. Allt detta sänker kostnaderna för oss och våra kunder, säger Bengt Lindström.

Det första huset av tre beräknas stå klart första kvartalet 2016.

För mer information:
www.ecodatacenter.se