Sök

Trafikändring för ökad säkerhet

Tisdag den 3 november klockan 07.00 invigs det första steget mot en ännu bättre återvinningscentral på Ingarvet i Falun. Trafikflödet justeras vilket ger ökad säkerhet och enklare återvinning för faluborna. Samtidigt öppnas möjligheter till fortsatt utveckling av området.

Falu Avc 2014

Från och med tisdag den 3 november kommer besökare på återvinningscentralen i Falun att få köra åt andra hållet. I dag gäller vänstervarv (bilden).  

– Vi har tydliga planer för hur vi vill utveckla området. Tillsammans med Faluns invånare vill vi skapa de bästa tänkbara förutsättningarna när det gäller återvinning och hållbarhet för våra barn och barnbarn, berättar Hanna Bergman, återvinningschef vid Falu Energi & Vatten.

Ökad säkerhet och tillgänglighet

Förändringen innebär konkret att körriktningen ändras. Istället för vänstervarv får alla personbilar åka högervarv på återvinningscentralen. Förpackningsinsamlingen samlas vid en egen plats som blir enkel att nå både före och efter att besökarna har sorterat i övriga containrar.

– Tidigare har det varit möjligt att backa in mot containrarna på återvinningscentralen, men inte nu längre. Att backa är förenat med stora risker för alla som befinner sig på platsen. En bil som backar och parkerar snett mot containrarna begränsar också tillgängligheten för andra besökare. Nu blir det enklare och säkrare på samma gång, fortsätter Hanna Bergman. 

Ger möjligheter för framtiden

Samtidigt som privatpersoner får en säkrare och bättre återvinningscentral så justeras även trafikflödet för den tunga trafiken som får en egen fil in till vågen där material vägs in. Under den första veckan kommer Falu Energi & Vatten att förstärka personalstyrkan. Allt för att kunna guida besökare rätt och svara på frågor om trafikändringen och återvinning i största allmänhet.

– Vi är medvetna om att förändringar är obekvämt i början, men jag är övertygad om att det kommer bli riktigt bra. Den här förändringen är ett led i att utveckla hela området och ger fler möjligheter inför framtiden där vi bland annat undersöker förutsättningarna för en kretsloppspark, avslutar Hanna Bergman. 

Fakta
Falu återvinning har cirka 150.000 besökare varje år. Under ett år slänger en Falubo i genomsnitt 470 kg sopor.

Se karta över nya återvinningscentralen här