Sök

För att sprida kunskap hur kemikalier påverkar vår vardag och för att påminna om att du själv kan göra ett aktivt val. Därför har vår skolinformatör Patrik Johansson skrivit pjäsen "Den obarmhärtige kemisten.

Nu har du chansen att se förställningen. Den spelas för allmänheten på tisdag den 22 november, klockan 19.00. Välkommen till Gamla Elverkets lokaler på Ölandsgatan 8 i Falun. Det är fri entré.

Den obarmhärtige kemisten handlar om kemikalier i vardagen och hur de påverkar människan och miljön. För att skapa ett samhälle utan utsläpp och som hämtar sin energi från lokala, återanvändbara resurser behöver vi och våra medborgare kunskap. Pjäsen är en del i Falu Energi & Vattens arbete att sprida kunskap och medvetenhet kring hållbara val.

Under november månad kommer pjäsen spelas för alla gymnasieelever i Falun.

- En av de viktigaste målgrupperna för att lyckas påverka fler människor i att göra klimatsmarta val är barn och unga. De är framtiden och har möjlighet att påverka många människor i sin omgivning, förklarar Patrik Johansson.

Patrik är inte bara skolinformatör utan spelar också samtliga huvudroller i monologen.