Sök

Vill du sälja överskottsel?

Som mikroproducent kan du sälja den energi som du inte själv använder till oss.

En förutsättning för att vi ska köpa ditt överskott är att du har ditt elhandelsavtal hos oss. Du behöver också vara momsregistrerad hos Skatteverket. Vi ersätter dig då för överskottselen med aktuellt "Falupris". 

Om du har ett konto för elcertifikat hos Energimyndigheten kan du även sälja dina elcertifikat till oss.

Kontakta Falu Energi & Vatten på 023-77 49 00 eller maila elhandel@fev.se så hjälper vi dig att teckna ett elhandelsavtal som passar dig.