Sök

Anvisat avtal (Falupriset)

Falupriset är ett anvisat elavtal för kunder som inte gjort ett aktivt val. Om du vill få ett mer förmånligt elavtal hos oss kan du teckna ett avtal med fast eller rörligt pris.

Falupriset ändras vid behov, prisändringar meddelas senast 2 månader innan förändring. Priset är utan bindningstid, men med 14 dagars uppsägningstid.

Falupris (gäller tillsvidare)*

 

Från
2018-01-01

 

Elpris

49,90

öre/kWh

Moms

12,48

öre/kWh

Totalt elpris inklusive moms

62,38

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

25

kr

 * Ingen bindningstid, uppsägningstid 14 dagar.

Elcertifikat

Elcertifikat ingår i elpriset enligt ändring i lagen om elcertifikat.

Skatt

  • Energiskatt tillkommer med 32,5 öre/kWh + moms på leveranser till och med 2017-12-31.
  • Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Jämförpris (gäller tillsvidare)

Här jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgift och energiskatt tillkommer.

 

Aktuellt pris
öre/kWh

2000
kWh/år

5000
kWh/år

20 000
kWh/år

Falupris (anvisat pris)

62,38

77,38

68,38

63,88