Sök

Vill du bli mikroproducent?

Om du producerar din egen el med till exempel solceller så har du möjlighet att ansluta dig till elnätet. På så sätt kan du sälja eventuellt överskott av energi till en elhandlare och få skattereduktion.

Mikroproducent är du om:

  • Du producerar förnyelsebar el med hjälp av sol, vind och vatten.
  • Du förbrukar och producerar el i samma anslutningspunkt.
  • Huvudsäkringen i anslutningspunkten får inte vara mer än 100 ampere.
  • Den egna överskottsproduktionen får inte vara större än vad du själv förbrukar under ett år.  

För din överskottsproduktion kan du få flera olika ersättningar.

  • Skattereduktion, förnärvarande 60 öre/kWh (2015). Se Skatteverkets hemsida.
  • Försäljning av överskott till elhandlare.
  • Försäljning av elcertifikat. Se Energimyndighetens hemsida.
  • Eventuell ersättning för så kallad nätnytta från ditt elnätsbolag, som lokal producent är du med och minskar förlusterna i elnätet.  

För att bli mikroproducent behöver vi få en för- och färdiganmälan från en behörig elinstallatör och din elmätare behöver bytas.

Vi hjälper dig gärna med mer information, kontakta Falu Energi & Vatten, 023-77 49 00.