Sök

Vädersäkrar kommunens elnät

Sedan slutet av 90-talet har Falu Elnät jobbat med att vädersäkra kommunens elnät.

När elnätet ska vädersäkras handlar det i första hand om att ersätta oisolerade luftledningar med nedgrävda kablar. Vårt nät ska med andra ord ner i jorden för att vara mer säkert oavsett väder.

Så jobbar vi för tryggare el

  • Luftledningar grävs ner i jorden för att nå hög leveranssäkerhet.
  • Områden med mycket berg och sten behåller isolerad luftledning.
  • Ledningsgatorna breddas och röjs.
  • Installerar fler fjärrstyrda frånskiljare i elnätets ytterkanter som kan koppla bort den felaktiga ledningssträckan, dirigera om elen och korta ner avbrottstiderna. 

Pågående projekt under 2015

Klicka på de olika projekten ovanför för att visa sträckan på kartan.

Projekt klara under 2014

Klicka på de olika projekten ovanför för att visa sträckan på kartan.