Sök

Konsumenträtt, ångerrätt och klagomål

När du köper en vara eller en tjänst så finns det avtal och lagar som reglerar köpet. Precis så fungerar det när du köper från oss.

Om du inte är nöjd

Om du har synpunkter och klagomål kontaktar du i första hand vår kundservice. Din anmälan kan du framföra via vårt kontaktformulär eller på telefon, 023-77 49 00.

Skadestånd vid avbrottsersättning

Om du har du drabbats av ett sammanhängande elavbrott som varat mer än 12 timmar har du normalt sett rätt till avbrottsersättning. 

Du behöver inte ansöka om att få ersättning. Pengarna kommer att utbetalas automatiskt inom 6 månader. 

Du kan läsa mer om avbrottsersättning och skadestånd här.

Rättigheter för dig som elkund 

Konsumentens rättigheter enligt kapitel 11 i ellagen

Ellagen i helhet

Konsumenträtt

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i olika lagar. Om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad så finns dessa som hjälp för dig som enskild konsument. 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som hjälper dig om du inte är nöjd med vårt beslut. ARN är opartiskt och utan avgift för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara eller tjänst.

Allmänna reklamationsnämnden 
Box 174
101 23 Stockholm 

Tel: +46 (0)8-508 860 00

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en opartisk byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. 

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd när du planerar ett köp eller efter ett köp. Rådgivningen är gratis och opartisk. 

Energimarknadsinspektionen  (Ei) är tillsynsmyndighet över energimarknaderna. Du kan vända dig till Ei för prövning av villkor och pris för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet. Du kan även kontakta Ei om du har synpunkter och klagomål gällande elnätspriser, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet. Ei reglerar också den intäktsram som elnätsföretagen får ha.

Datainspektionen är en myndighet som arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. De ska bidra till att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.  

Konsumentverket är en förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor. Här finns en ångerblankett som du kan använda när du ångrar ett avtal. För att komma direkt till blanketten, klicka här.