Sök

Gemensamt hämtställe

Ett gemensamt hämtställe innebär att två eller flera hushåll har möjlighet att lämna sitt hushållsavfall i samma kärl.

Det är ett frivilligt åtagande som du och dina grannar kan göra om ni vill få ned kostnaden för sophämtningen och bidra till en bättre miljö. Samtidigt blir sophämtningen enklare för dig som kund. Du slipper tänka på att ställa ut eller vända kärlen vid tömning. Ni betalar en fast årsavgift som fördelas jämt över året.  

Prisexempel jämförelse

Egna kärl (permanentboende)

Grundavgift 1073 kronor
Kärlhyra & Transport   379 kronor
Matavfallsavgift*   309 kronor
Tömning av 140-liters kärl för brännbart (varannan vecka)   546 kronor
Årsavgift totalt 2307 kronor

*tidigare kompostavgift

 

Gemensamt hämtställe (permanentboende)

Grundavgift 1073 kronor
Matavfallsavgift*   232 kronor
Tömning av kärl för brännbart avfall  (varannan vecka)        385 kronor
Årsavgift totalt 1690 kronor

 *tidigare Kompostavgift


Är du intresserad av att veta mer eller vill anmäla ett gemensamt hämtställe, välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 023-774900.