Sök

Gemensamt hämtställe

Ett gemensamt hämtställe innebär att två eller flera hushåll har möjlighet att lämna sitt hushållsavfall i samma kärl.

Det är ett frivilligt åtagande som du och dina grannar kan göra om ni vill få ned kostnaden för sophämtningen och bidra till en bättre miljö. Samtidigt blir sophämtningen enklare för dig som kund. Du slipper tänka på att ställa ut eller vända kärlen vid tömning. Ni betalar en fast årsavgift som fördelas jämt över året.  

Prisexempel jämförelse

Egna kärl (permanentboende)

Grundavgift 1020 kronor
Kärlhyra & Transport   360 kronor
Matavfallsavgift*   300 kronor
Tömning av 240-liters kärl för brännbart (varannan vecka)   702 kronor
Årsavgift totalt 2382 kronor

*tidigare Kompostavgift

Om du har ett 140-liters kärl för brännbart så blir årskostnaden 2096 kronor.

 

Gemensamt hämtställe (permanentboende)

Grundavgift 1020 kronor
Matavfallsavgift*   225 kronor
Tömning av kärl för brännbart avfall  (varannan vecka)        366 kronor
Årsavgift totalt 1611 kronor

 

*tidigare Kompostavgift

Är du intresserad av att veta mer eller vill anmäla ett gemensamt hämtställe, välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 023-774900.