Sök

Beräkning prismodell villa 2018

Det finns två sätt att använda formuläret för att få fram vilken prismodell som passar ditt hushåll.

Årsförbrukning

Mata in din årsförbrukning nertill i formuläret så räknas månadsförbrukning ut enligt schablon. Du hittar din beräknade årsförbrukning på fakturan för fjärrvärme.

Månadsförbrukning

Gå in på Mina Sidor och hämta 12 månaders förbrukning. Skriv in varje månads förbrukning och tryck på Beräkna.

Längst ner kan du se vad totala årskostnaden blir med de olika prismodellerna. De olika kolumnerna visar månadskostnaden, inklusive eventuell fast avgift.

Anmälningsblankett för val av Villa Låg eller Villa Hög finns under Broschyrer och Blanketter.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)

Månad Förbrukning MWh Rörlig Låg Hög
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 
Årsförbrukning
Årskostnad  
Varav fast avgift